தமிழ் அபாக்கியம் யின் அர்த்தம்

அபாக்கியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு துர்ப்பாக்கியம்.

    ‘அவர் சிறுவயதிலேயே பெற்றோரை இழந்தது அபாக்கியம்’