தமிழ் அபூரிதக் கரைசல் யின் அர்த்தம்

அபூரிதக் கரைசல்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    கலக்கப்படும் பொருளைத் தொடர்ந்து கரையவிடும் திரவம்.