தமிழ் அப்பம்மா யின் அர்த்தம்

அப்பம்மா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அப்பாவின் அம்மா; பாட்டி.