தமிழ் அமைச்சரவை யின் அர்த்தம்

அமைச்சரவை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசுத் துறைகளை நிர்வகிக்கும் அமைச்சர்கள் அடங்கிய குழு.