தமிழ் அரசியல் கைதி யின் அர்த்தம்

அரசியல் கைதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசியல் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கைதுசெய்யப்பட்ட நபர்.