தமிழ் அரசுத்துறை யின் அர்த்தம்

அரசுத்துறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசின் முதலீட்டில் சுயமாக இயங்கும் தொழில்களைக் கொண்ட துறை.