தமிழ் அர்த்தபுஷ்டி யின் அர்த்தம்

அர்த்தபுஷ்டி

பெயர்ச்சொல்-ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பொருள் பொதிந்தது; பொருள் செறிவு.

    ‘அவளுடைய அர்த்தபுஷ்டியான பார்வை’