தமிழ் அருகால் யின் அர்த்தம்

அருகால்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு நிலையின் வலது அல்லது இடது பக்க மரம்.