தமிழ் அருட்சகோதரி யின் அர்த்தம்

அருட்சகோதரி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இறைப் பணிக்காகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக்கொண்ட பெண் துறவி.