தமிழ் அருட்திரு யின் அர்த்தம்

அருட்திரு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புராடஸ்டன்ட் பாதிரியாரை மதிப்போடு குறிப்பிடும் முறையில் அவர் பெயருக்கு முன்னால் இடப்படும் அடை.

    ‘அருட்திரு வின்சென்ட்’
    ‘அருட்திரு சற்குணம்’