தமிழ் அரைக்கால் யின் அர்த்தம்

அரைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எட்டில் ஒரு பாகம்.