தமிழ் அறிவியலாளர் யின் அர்த்தம்

அறிவியலாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அறிவியலில் தேர்ச்சி பெற்றவர் அல்லது அறிவியலில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்பவர்.