தமிழ் அறிவிலி யின் அர்த்தம்

அறிவிலி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அறிவு இல்லாதவர்.

    ‘இல்லாததை இருப்பதாக நம்பும் அறிவிலிகளே!’