தமிழ் அறிவுஜீவி யின் அர்த்தம்

அறிவுஜீவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிந்தனையை வாழ்க்கை முறையாகக் கொண்டவர்.