தமிழ் அலங்காரி யின் அர்த்தம்

அலங்காரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சற்று மிகையாக ஒப்பனை செய்துகொள்ளும் பெண்.