தமிழ் அலுவலர் யின் அர்த்தம்

அலுவலர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அலுவலகத்தில் பணி செய்பவர்.

    ‘வங்கி அலுவலர்கள்’