தமிழ் அஷ்டகோணம் யின் அர்த்தம்

அஷ்டகோணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எண்கோணம்.