தமிழ் அஷ்டாவதானம் யின் அர்த்தம்

அஷ்டாவதானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரே நேரத்தில் எட்டு வெவ்வேறு செயல்களைக் கவனித்து நினைவில் இருத்திச் செய்யும் கலை.