தமிழ் ஆசுகவி யின் அர்த்தம்

ஆசுகவி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பாட வேண்டிய பொருளைக் கொடுத்த உடனேயே செய்யுள் இயற்றும் திறமை படைத்த புலவர்.