தமிழ் ஆண் பனை யின் அர்த்தம்

ஆண் பனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆண் பூக்களை மட்டுமே கொண்ட, காய்க்காத பனை மரம்.