தமிழ் ஆதாம் யின் அர்த்தம்

ஆதாம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கடவுள் படைத்த முதல் மனிதன் என்று விவிலியத்தில் கூறப்படும் மனிதன்.