தமிழ் ஆன்ம ஞானம் யின் அர்த்தம்

ஆன்ம ஞானம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்