தமிழ் ஆற்றுத்தலை யின் அர்த்தம்

ஆற்றுத்தலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஆற்றின் முகத்துவாரம்.