தமிழ் ஆலயம் யின் அர்த்தம்

ஆலயம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கோயில்.

    ‘சிவாலயம்’
    ‘விஷ்ணு ஆலயம்’