தமிழ் ஆலிம்ஷா யின் அர்த்தம்

ஆலிம்ஷா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மதக் கல்வியில் உயர் நிலைத் தகுதி பெற்ற ஆண்.