தமிழ் இசிவு யின் அர்த்தம்

இசிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திடீரென ஏற்படுவதும் வலியைத் தருவதுமான தசை இறுக்கம்.