தமிழ் இட்லி யின் அர்த்தம்

இட்லி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரிசி மாவையும் உளுந்து மாவையும் (குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்) கலந்து, குழிவுடைய தட்டில் ஊற்றி ஆவியில் வேகவைத்துத் தயாரிக்கும் உணவுப் பண்டம்.