தமிழ் இடிமயிர் யின் அர்த்தம்

இடிமயிர்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சவுரி.