இணுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : இணுக்கு1இணுக்கு2

இணுக்கு1

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு (இலை, காம்பு, தண்டு முதலியவற்றை நகத்தால்) கிள்ளித் துண்டாக்குதல்.

  ‘எனக்குக் கொஞ்சம் புகையிலை இணுக்கிக் கொடு’
  ‘முருங்கைக்கீரையை இணுக்குவது என்ன பெரிய வேலையா?’

இணுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : இணுக்கு1இணுக்கு2

இணுக்கு2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு (இலை, காம்பு, தண்டு முதலியவற்றின்) கிள்ளிய சிறு துண்டு.

  ‘ஒரு இணுக்குப் புகையிலை கொடு. வாய் நமநமவென்று இருக்கிறது’