தமிழ் இனமுறை யின் அர்த்தம்

இனமுறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உறவு; சொந்தம்.

    ‘அவர் உனக்கு என்ன இனமுறை?’
    ‘என் இனமுறையிலேயே திருமணம் செய்துகொண்டேன்’