தமிழ் இயற்கை உணவு யின் அர்த்தம்

இயற்கை உணவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காய்கறி, கீரை, பழம், பால் போன்று இயற்கையில் கிடைப்பதும், சமைக்கப்படாமல் உட்கொள்ளப்படுவதுமான உணவுப்பொருள்.