தமிழ் இயற்பெயர் யின் அர்த்தம்

இயற்பெயர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெற்றோர் இட்ட பெயர்.