தமிழ் இயேசு யின் அர்த்தம்

இயேசு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு