தமிழ் இயேசு கிறிஸ்து யின் அர்த்தம்

இயேசு கிறிஸ்து

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    தெய்வ நிலை மூன்றினுள் மனித குல மீட்புக்காகத் தோன்றியவர்.