தமிழ் இரட்டைப்படை எண் யின் அர்த்தம்

இரட்டைப்படை எண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (2, 4, 6, 8 போன்ற) இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடும் எண்.