தமிழ் இரப்பை யின் அர்த்தம்

இரப்பை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு இமை.

    ‘இரப்பையில் ஏதோ பூச்சி கடித்திருக்கிறது’