தமிழ் இருபது யின் அர்த்தம்

இருபது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் இரண்டு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.