தமிழ் இறங்கு யின் அர்த்தம்

இறங்கு

வினைச்சொல்இறங்க, இறங்கி

 • 1

  மேலிருந்து (கீழே) வருதல்.

  ‘பேச்சை முடித்துவிட்டு அவர் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கினார்’
  ‘குரங்கு மரத்தில் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருந்தது’

 • 2

  (வடிகட்டும்போது) சொட்டுசொட்டாகக் கீழே வருதல்.

  ‘வடிகட்டியிலிருந்து சாறு சிறிதுசிறிதாகத்தான் இறங்கும்’

 • 3

  (வாகனத்திலிருந்து) வெளிவருதல்.

  ‘காரிலிருந்து தலைவர் இறங்கியதும் தொண்டர்கள் மாலை அணிவித்தார்கள்’

 • 4

  (பொருள்களின் விலை) குறைதல்.

  ‘நல்லெண்ணெயின் விலை சற்று இறங்கியிருக்கிறது.’

 • 5

  (காய்ச்சல், சூடு) தணிதல்.

  ‘நான்கு நாள் ஆகியும் குழந்தைக்குக் காய்ச்சல் இறங்கவில்லை’

 • 6

  (குரலின் ஒலி) தாழ்தல்.

  ‘‘நான் தவறு ஏதும் செய்யவில்லை’ என்று அவன் சொன்னபோது குரல் இறங்கி ஒலித்தது’

 • 7

  (ஒரு செயலில் முனைப்போடு) ஈடுபடத் தொடங்குதல்.

  ‘கட்சித் தொண்டர்கள் தேர்தல் பணியில் மும்முரமாக இறங்கிவிட்டார்கள்’
  ‘தயங்காமல் துணிந்து வியாபாரத்தில் இறங்கு’

 • 8

  நீர்ப்பரப்பினுள் செல்லுதல்.

  ‘ஆற்றில் சுழிப்பு அதிகமாக இருக்கிற பகுதியில் இறங்க வேண்டாம்’

 • 9

  (சுவரில் ஆணி, சேற்றில் சக்கரம்) உட்செல்லுதல்.

  ‘சுவரில் ஆணி இறங்கவில்லை’
  ‘சேற்றில் இறங்கியிருந்த வண்டிச் சக்கரத்தைத் தூக்கிவிட்டோம்’

 • 10

  (ஓர் இடத்தில்) வந்துசேர்தல்.

  ‘கூட்டுறவு அங்காடியில் ஐம்பது மூட்டை அரிசி வந்து இறங்கியிருக்கிறது’
  ‘கலவரம் நடந்த இடத்தில் ராணுவத்தினர் வந்து இறங்கியிருக்கிறார்கள்’

 • 11

  (உணவு) உட்செல்லுதல்.

  ‘நோயாளிக்குக் குழாய் வழியாகத்தான் ஆகாரம் இறங்குகிறது’

 • 12

  (உணவை) சாப்பிட முடிதல்.

  ‘கருவாடு இருந்தால்தான் எனக்குச் சாப்பாடு இறங்கும்’
  ‘கவலை அதிகமானால் சாப்பாடு இறங்காது’

 • 13

  (பிராணிகளின் விஷத்தைக் குறிப்பிடுகையில்) நீங்குதல்.

  ‘பாம்பு கடித்த உடனேயே முதலுதவிசெய்ததால் விஷம் இறங்கிவிட்டது’

 • 14

  (சீட்டாட்டத்தில் ஒருவர் தன் முறை வரும்போது) விளையாடுதல்.

  ‘இப்போது யார் கை இறங்க வேண்டும்?’

 • 15

  (கிரிக்கெட்டில் குறிப்பிட்ட நிலையில் ஒரு ஆட்டக்காரர்) விளையாட வருதல்.

  ‘துவக்க ஆட்டக்காரராக இறங்கிய தினேஷ் கார்த்திக் அபாரமாக விளையாடிச் சதம் அடித்தார்’

 • 16

  (அடைக்கப்பட்டிருக்கும் காற்று) வெளியேறுதல்.

  ‘சைக்கிள் சக்கரத்தில் காற்று இறங்கிவிட்டது’