தமிழ் இறைச் சமூகம் யின் அர்த்தம்

இறைச் சமூகம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருச்சபை.