தமிழ் இளவரசன் யின் அர்த்தம்

இளவரசன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரச குடும்பத்தில் பிறந்து அரசனாகும் உரிமை பெற்ற ஆண்.