தமிழ் இளவேனில் யின் அர்த்தம்

இளவேனில்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கோடைக் காலத்தின் தொடக்கமாகிய பங்குனி, சித்திரை மாதங்கள்.

    ‘பங்குனி and சித்திரை’