தமிழ் இளையாள் யின் அர்த்தம்

இளையாள்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு ஒருவருடைய மனைவிகளில் இளையவள்.

    ‘அவர் வீட்டில் இளையாள் வைத்ததுதான் சட்டம்’