தமிழ் இஸ்லாம் யின் அர்த்தம்

இஸ்லாம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முகமது நபி வகுத்துக்கொடுத்த நெறிகளைப் பின்பற்றும் மதம்.