தமிழ் ஈடுபெறாத கடன் யின் அர்த்தம்

ஈடுபெறாத கடன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடன் வாங்கியவரிடம் ஈட்டுறுதியாக எதுவும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் தரும் கடன்.