தமிழ் உடல் ஊனமுற்ற யின் அர்த்தம்

உடல் ஊனமுற்ற

பெயரடை

  • 1

    (பிறப்பிலிருந்தே அல்லது விபத்தினால்) அங்க அமைப்பில் குறைபாடு உடைய.

    ‘உடல் ஊனமுற்ற ராணுவத்தினருக்கு மத்திய அரசு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்குகிறது’
    ‘உடல் ஊனமுற்றோருக்கான பயிற்சி மையம்’