தமிழ் உண்ணாநோன்பு யின் அர்த்தம்

உண்ணாநோன்பு

பெயர்ச்சொல்