தமிழ் உத்திரவு யின் அர்த்தம்

உத்திரவு

பெயர்ச்சொல்