தமிழ் உயர்மட்டக் குழு யின் அர்த்தம்

உயர்மட்டக் குழு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளை ஆய்வுசெய்து அறிக்கை அளிக்கும் பொருட்டு அரசால் நியமிக்கப்படும் குழு.