தமிழ் உயரம் தாண்டுதல் யின் அர்த்தம்

உயரம் தாண்டுதல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஓடி வந்து அதிக உயரம் தாண்டும் தடகளப் போட்டி.