தமிழ் உருகுநிலை யின் அர்த்தம்

உருகுநிலை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஒரு திடப்பொருள் திரவ நிலைக்கு மாறத் தொடங்கும் வெப்ப நிலை.

    ‘தங்கத்தின் உருகுநிலை 1064ᵒ செ.கி. ஆகும்’